Bộ y tế chỉ đạo tặng cường tiêm phòng viêm não Nhật Bản

Bộ y tế chỉ đạo tặng cường tiêm phòng viêm não Nhật Bản: Để chủ động phòng, chống bệnh viêm não vi-rút, đặc biệt là bệnh viêm não Nhật Bản, Cục Y tế dự phòng kính đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tích cực chỉ đạo, tập trung triển khai một số nội dung sau:

Bộ y tế chỉ đạo tặng cường tiêm phòng viêm não Nhật Bản:

1. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm não vi-rút trong đó có viêm não Nhật Bản, kịp thời khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân để hạn chế di chứng và tử vong đồng thời phòng chống lây chéo trong các cơ sở điều trị.

2. Chỉ đạo việc rà soát, tổ chức tiêm phòng vắc-xin viêm não Nhật Bản cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng theo hình thức tiêm chủng thường xuyên đạt tỷ lệ cao, đầy đủ, đúng lịch, an toàn và hiệu quả.

Bộ y tế chỉ đạo tặng cường tiêm phòng viêm não Nhật Bản

Cần tiêm phòng vắc-xin Nhật Bản cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng

3. Tổ chức đợt truyền thông trên các phương tiên thông tin đại chúng về các biện pháp phòng chống bệnh viêm não vi-rút và viêm não Nhật Bản. Khi phát hiện trẻ có sốt và dấu hiệu nghi ngờ cần đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời tránh biến chứng, di chứng.

4. Tổ chức tập huấn về giám sát phát hiện, kỹ năng truyền thông và vận động cho cán bộ y tế cơ sở, phác đồ cấp cứu và điều trị để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ở tất cả các tuyến nhằm hạn chế thấp nhất tử vong.

5. Tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm não vi-rút, viêm não Nhật Bản, đặc biệt là công tác tổ chức tiêm chủng vắc-xin viêm não Nhật Bản trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Có biện pháp chỉ đạo kịp thời và phù hợp, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.